VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Linvestor Relations Shareholder Information
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Tin cổ đông

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 0563.947027- Fax: 056.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn