VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Linvestor Relations Charter Company
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Điều lệ công ty

20
Aug 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động điều chỉnh lần 1 Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Bản điều lệ thay đổi lần thứ nhất.

Chi tiết xem tại đây: dieulelanhai.pdf

Last Updated on Monday, 22 September 2014 02:19
 
26
Jan 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Written by Administrator
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Xem chi tiết tại đây

dieule.pdf

Last Updated on Friday, 25 July 2014 02:26
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn