VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Investment Ongoing Project
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Dự án đầu tư XD&KD kết cấu hạ tầng
There are no translations available.

 DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG CCN CANH VINH, H.VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH

I/ Thông tin chung:

1/ Tên Dự án: CỤM CÔNG NGHIỆP CANH VINH

Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh I, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

2/ Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XNK BÌNH ĐỊNH (PISICO)

                      (nay là Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần)

                       Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

                       Điện thoại: (056) 3947088                     Fax: (056) 3947029

3/ Giấy chứng nhận đầu tư số: 35 1 01 000 100 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Định cấp ngày 05/6/2008

4/ Các văn bản pháp lý:

- Văn bản số 679/UBND-CN ngày 16/3/2007 của UBND tỉnh Bình Định về việc đồng ý cho Tổng công ty PISICO làm chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Canh Vinh, huyện Vân Canh;

- Quyết định số 1332/QĐ-CTUBND ngày 06/6/2007 của Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình CCN Canh Vinh, huyện Vân Canh; Quyết định số 1949/QĐ-CTUBND ngày 10/8/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Quyết định 2399/QĐ-CTUBND ngày 30/10/2012 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bản đồ quy hoạch các nhóm ngành nghề sản, kinh doanh tại CCN Canh Vinh, huyện Vân Canh;

- Quyết định số 797/QĐ-CTUBND ngày 21/4/2008 của Chủ tich UBND Tỉnh phê duyệt Báo cáo các đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng CCN Canh Vinh;

- Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND Tỉnh về việc thành lập CCN Canh Vinh, huyện Vân Canh.

5/ Tổng diện tích đất quy hoạch:                       582.117,00 m2

Trong đó:             -Diện tích đất sản xuất:            429.506,52 m2

                            - Đất xây dựng công trình:        152.610,48 m2

6/ Diện tích đất sản xuất được chia thành 04 nhóm ngành nghề như sau:

(Căn cứ Quyết định 2399/QĐ-CTUBND ngày 30/10/2012 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bản đồ quy hoạch các nhóm ngành nghề sản, kinh doanh tại CCN Canh Vinh, huyện Vân Canh)

- Nhóm 1: Đá, Vật liệu xây dựng, cơ khí

- Nhóm 2: Gỗ và các sản phẩm từ gỗ

- Nhóm 3: Chế biến nông sản, thức ăn gia súc

- Nhóm 4: Kho bãi, phân bón.

7/ Tổng vốn đầu tư:    40.718.373.000 đồng

8/ Phối cảnh CCN Canh Vinh:

Đang cập nhật

 

 

 

 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 0563.947027- Fax: 056.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn