VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Members Subordinate Units
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
There are no translations available.

1. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU PISICO

Địa chỉ : KV7, Phường Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại : 0256.3514105 - 3514018               Fax: 0256.3841928

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giám đốc : LÊ ANH TUẤN


2. XÍ NGHIỆP LÂM NGHIỆP PISICO

Địa chỉ : Phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3841182             Fax: 0256.3841182

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giám đốc : TRẦN VĂN TRUNG


3. XÍ NGHIỆP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PISICO

Địa chỉ : Tầng 3, 99 Tây Sơn, Tp.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3947099

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giám đốc : NGUYỄN HỮU CHÍNH


 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn