VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Members Subordinate Units
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
There are no translations available.

1. XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU PISICO
Địa chỉ: KV7, Phường Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.                        
Điện thoại: 0256.3514105/ 3514018
Fax: 0256.3841928

Email:

Giám đốc:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 VŨ THẾ HẢO

2. XÍ NGHIỆP LÂM NGHIỆP PISICO
Địa chỉ: Phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3841182
Fax: 0256.3841182
Email:
Giám đốc: TRẦN VĂN TRUNG
3. XÍ NGHIỆP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PISICO
Địa chỉ: Tầng 3, 99 Tây Sơn, Tp.Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3947099
Fax:
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Giám đốc: NGUYỄN HỮU CHÍNH

 

 

 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn