VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Members Subsidiaries (which> 50%)
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công ty con

There are no translations available.

1. CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN HÌNH CÁP QUY NHƠN          

Địa chỉ: 198 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.       

Điện thoại: 0256.3822117 - 2221419       Fax: 0256.3811343           

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: qcatv.vn

Giám đốc: ĐẶNG NGỌC HÒA


2. CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG (PBC)

Địa chỉ: Lô điều hành CCN Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, tỉnh BìnhĐịnh.

Điện thoại: 0256.3848791 - 3648792

Fax: 0256.3648791

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giám đốc: NGUYỄN HỮU CHÍNH


3. CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUI NHƠN

Địa chỉ: Đường số 10, KCN Phú Tài, Tỉnh Bình Định.

Điện Thoại: 0256.3841381 - 3841794.

Fax  : 0256.3841592

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giám Đốc: NGUYỄN ANH TUẤN


4. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HR PISICO

Địa chỉ: Tầng 2, số 99 Tây Sơn, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0906 483 799

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: hrpisico.com.vn

Người đại diện pháp luật: ĐỒNG THỊ ÁNH

 

 

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Tel: 0256 3947099 - Fax: 0256 3947029 |  Email:   tctypisico@gmail.com