VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Sản phẩm Thương mại dịch vụ Hạ tầng các cụm KCN
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Hạ tầng các Cụm công nghiệp

ĐIỂM ĐẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Đọc thêm...
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn