VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Sản phẩm Thương mại dịch vụ Truyền hình cáp
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn