20
Tháng 2 2019
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
In

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

tb 47 tct.tchc 20.02.19.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 06:41