04
Tháng 5 2020
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
In

Giải trình thời gian công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm:

GIAI_TRINH_CONG_BO_THONG_TIN_BCTC_HN_2019.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 5 2020 09:11