20
Tháng 5 2020
THÔNG BÁO
Viết bởi Administrator
In

Thông báo số về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm:

191_TCT.TCHC_20.05.20001.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 03:30