VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Product Trade in services IZ infrastructure clusters
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Hạ tầng các Cụm công nghiệp
There are no translations available.

ĐIỂM ĐẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Read more...
 

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn