VTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
Home Quan hệ cổ đông Công bố thông tin
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Công bố thông tin

30
Tháng 12 2015
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GÓP VỐN. Viết bởi Administrator
PDF. In Email

 

Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần tham gia góp vốn tại Công ty TNHH VLXD PISICO.

Chi tiết xem file đính kèm:

QD_gop_von__cty_TNHH_VLXD_PISICO.pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 09:10
 
22
Tháng 12 2015
QĐ về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Tổng công ty PISICO Bình Định-CTCP công bố Quyết định số 851/QĐ-SGDCKHH ngày 21/12/2015, về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty PISICO Bình Định-CTCP.

Chi tiết xem file đính kèm sau:

Quyet_dinh_chap_thuan_Upcom.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 22 Tháng 12 2015 02:30
 
01
Tháng 12 2015
TT KÝ HĐ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin liên quan đến ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2015

Xem chi tiết đính kèm:

 

TT_ky_hop_dong_kiem_toan.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 09 Tháng 12 2015 09:50
 
20
Tháng 11 2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 Viết bởi Administrator
PDF. In Email

Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP công bố báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2015:

1.BCTC_hop_nhat_6_thang_2015.pdf

2. BCTC_tong_hop_6_thang_2015.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 04 Tháng 12 2015 06:48
 
16
Tháng 11 2015
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN Viết bởi Administrator
PDF. In Email

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Căn cứ theo Quy định hiện hành, Tổng công ty PISICO đã tiến hành đăng ký chứng khoán và đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp nhận.

Chi tiết xem file sau: giay_chung_nhan_dang_ky_chung_khoan.pdf

Cập nhật ngày Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 02:57
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tel: 02563.947099- Fax: 0256.3947029 | Email:pisico@pisico.com.vn